unidentified

TJ034 pic child pic couple TJ006 TJ019 TJ021
TJ036  Photo taken in June 10, 1926 TJ037 TJ038 TJ041  Photo taken in1936 TJ047 TJ049  Clovis, New Mexico
TJ054 TJ057 TJ063 TJ068 TJ072 TJ073  Note written in back of picture: "Omit this picture. Not very good I am all dressed in black
TJ075 TJ120  Photo taken at the Hamilton Hotel in Laredo, Texas TJ122 TJ123 TJ124 TJ127
TJ128 TJ129 TJ140  Photo taken by Washburn, 625 Canal St., New Orleans, LA tj171 tj261 tj281
tj291 tj399